Η εφαρμογή    |    Δοκιμή εφαρμογής    |    Αγορά εφαρμογής    |    Επικοινωνία
Η εφαρμογή    |    Δοκιμή εφαρμογής    |    Αγορά εφαρμογής    |    Επικοινωνία
Οδοντιατρικό Λογισμικό

Η  

εφαρμογή  

Dentist  

Application  

είναι  

μία  

νέα  

και  

εύχρηστη  

εφαρμογή  

για  

οδοντιάτρους,  

διαθέσιμη  

για  

υπολογιστές  

με

λειτουργικό   

Windows   

ή   

MacOS,   

που   

βοηθά   

στην   

καλύτερη   

οργάνωση   

και   

διαχείριση   

των   

καθημερινών   

εργασιών   

σε   

ένα

οδοντιατρείο.

Διαχειριστείτε  

εύκολα  

και  

αποτελεσματικά  

το  

αρχείο  

ασθενών,  

το  

ιατρικό  

ιστορικό  

τους,  

και  

τα  

ραντεβού  

σας.  

Καταχωρίστε  

με

πολύ  

απλό  

τρόπο  

τις  

εργασίες  

για  

κάθε  

ασθενή  

με  

τη  

χρήση  

οδοντογράμματος,  

και  

αποθηκεύστε  

για  

κάθε  

ασθενή  

ξεχωριστά,

εικόνες και άλλα αρχεία (doc & pdf).

Δυνατότητες της εφαρμογής

Διαχείριση ασθενών

Δημιουργήστε  

και  

διαχειριστείτε  

εύκολα  

και  

αποτελεσματικά  

αρχείο  

ασθενών  

με  

προσωπικά  

στοιχεία,  

το  

ιατρικό  

ιστορικό

τους,   

γενικές   

παρατηρήσεις,   

και   

οικονομικές   

σημειώσεις,   

αλλά   

και   

με   

δυνατότητα   

καταχώρισης   

φωτογραφίας   

τους   

ως

εικόνας προφίλ.

Επίσης, για κάθε ασθενή ξεχωριστά, έχετε την δυνατότητα να αποθηκεύσετε εικόνες και αρχεία doc και pdf.

Διαχείριση ραντεβού

Αναζητήστε  

εύκολα  

ασθενείς  

από  

το  

αρχείο  

σας,  

πληκτρολογώντας  

μόνο  

τα  

αρχικά  

γράμματα  

των  

ονομάτων  

τους,  

και

καταχωρίστε πολύ απλά και γρήγορα το επόμενο ραντεβού τους, χρησιμοποιώντας το πλάνο πέντε ημερών.

Κάνοντας   

διπλό   

κλικ   

στην   

επιθυμητή   

ημερομηνία   

και   

ώρα,   

αποθηκεύετε   

το   

ραντεβού,   

ενώ   

με   

δεξί   

κλικ   

μπορείτε   

να

ακυρώσετε  

ή  

να  

μεταφέρετε  

το  

ραντεβού  

σε  

άλλη  

ημερομηνία  

ή  

και  

ώρα.  

Με  

ένα  

κλικ  

σε  

αποθηκευμένο  

ραντεβού  

μπορείτε

να δείτε, να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο ραντεβού.

Διαχείριση εργασιών

Έχοντας   

ήδη   

επιλέξει   

αρχείο   

ασθενούς,   

επιλέγετε   

από   

το   

οδοντόγραμμα   

με   

διπλό   

κλικ,   

ένα   

ή   

περισσότερα   

δόντια

ταυτόχρονα, για την καταχώριση μίας εργασίας.

Με ένα κλικ σε οποιοδήποτε δόντι, εμφανίζονται οι εργασίες που έχετε εκτελέσει στο συγκεκριμένο δόντι.

Με  

δεξί  

κλικ  

σε  

οποιαδήποτε  

αποθηκευμένη  

εργασία  

εμφανίζεται  

στη  

σχετική  

λίστα,  

έχετε  

την  

δυνατότητα  

να  

διαγράψετε

την  

εργασία,  

να  

μεταβάλλετε  

την  

κατάστασή  

της  

(ολοκληρωμένη/σε  

εκκρεμότητα),  

ή  

να  

καταχωρίσετε  

ένα  

recall  

για  

τη

συγκεκριμένη   

εργασία.   

Κάθε   

δόντι   

για   

το   

οποίο   

έχετε   

καταχωρίσει   

μία   

τουλάχιστον   

εργασία,   

εμφανίζεται   

ελαφρώς

χρωματισμένο, ενώ για συγκεκριμένες εργασίες εμφανίζεται και ξεχωριστό γραφικό.

Διαχείριση ιατρείου με περισσότερους από έναν ιατρούς

Η  

οδοντιατρική  

εφαρμογή  

Dentist  

Application

,  

σας  

δίνει  

την  

δυνατότητα  

να  

διαχειριστείτε  

ραντεβού  

ασθενών  

για  

έναν,

δύο,  

τρεις  

ή  

και  

τέσσερεις  

ιατρούς,  

ανάλογα  

με  

το  

πόσοι  

ιατροί  

απασχολούνται  

στο  

ίδιο  

ιατρείο.  

Απλά  

επιλέγετε  

από  

τις

ρυθμίσεις τον αριθμό ιατρών, και το πλάνο των ραντεβού προσαρμόζεται ανάλογα.

Διαχείριση των δεδομένων σας με ασφάλεια

Όλα   

τα   

προσωπικά,   

και   

ευαίασθητα   

προσωπικά   

δεδομένα   

των   

ασθενών   

που   

καταχωρούνται   

στην   

εφαρμογή   

είναι

κρυπτογραφημένα,   

και   

η   

είσοδος   

στην   

εφαρμογή   

γίνεται   

μόνο   

με   

την   

πληκτρολόγηση   

ονόματος   

χρήστη   

και   

κωδικού

πρόσβασης, που εσείς ορίζετε.

Τρεις διαφορετικές εκδόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Η εφαρμογή

Dentist Application

, είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις, για υπολογιστές με λειτουργικό Windows ή MacOS:

Basic:

 Εγκαθίσταται σε έναν μόνο υπολογιστή.

Portable:

Είναι εγκατεστημένη σε USB stick, και χρησιμοποιείται σε έως και τέσσερεις υπολογιστές, έναν κάθε φορά.

Online:

Εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε έως και τέσσερεις υπολογιστές, με Online βάση δεδομένων.

Εικόνες από τις οθόνες της εφαρμογής

Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη αναζήτησης ασθενούς (αριστερά στην εικόνα) Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη αναζήτησης recall (αριστερά στην εικόνα) Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & εργασιών ασθενούς Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για τέσσερις ιατρούς Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για έναν ιατρό Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για τρεις ιατρούς Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για δύο ιατρούς Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application - Οθόνη στοιχείων ασθενούς & αρχείων ασθενούς

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για έναν ιατρό

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για δύο ιατρούς

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για τρεις ιατρούς

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & ραντεβού για τέσσερεις ιατρούς

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & εργασιών ασθενούς

Οθόνη στοιχείων ασθενούς & αρχείων ασθενούς

Οθόνη αναζήτησης ασθενούς (αριστερά στην εικόνα)

Οθόνη αναζήτησης recall (αριστερά στην εικόνα)

Οδοντιατρική εφαρμογή Dentist Application

Η εφαρμογή    |    Δοκιμή εφαρμογής    |    Αγορά εφαρμογής    |    Επικοινωνία
6983 622 640 (16:00 - 21:00)

Δοκιμάστε την εφαρμογή Dentist Application

Εγκαταστήστε  

δωρεάν  

και  

δοκιμάστε  

την  

ειδική  

έκδοση  

της  

εφαρμογής  

Dentist  

Application

.  

Η  

εφαρμογή  

είναι  

διαθέσιμη

για υπολογιστές με λειτουργικό Windows ή MacOS.

Demo για MacOS
Διαθέσιμο από 04/03/2019 Dentist Application 2018